De leeromgeving

Wat is effectiever? Medewerkers aansturen op controle of op vertrouwen? Op welke manier realiseer je als organisatie de meeste omzet en resultaten?

Het is bewezen dat wanneer je medewerkers meer bevlogen zijn in hun werk en betrokken zijn bij de organisatie, dat er betere bedrijfsprestaties zijn en dat er een hogere efficiëntie is. Organisaties met hoge werknemersbetrokkenheid zijn 21% winstgevender dan organisaties met een lage betrokkenheid.  Steeds meer organisaties focussen zich hier op, maar toch raakt de impact verloren als directieleden er niet in slagen het vertrouwen van hun medewerkers te winnen.

Medewerkers loslaten, of niet?

Vertrouwen hebben in je medewerkers betekent dat je ze moet loslaten en dus niet constant moet controleren. Zo krijgen ze de ruimte om verbeteringen die ze signaleren ook daadwerkelijk te realiseren. Medewerkers die in een duidelijke richting worden losgelaten met als resultaat dat ze meer gemotiveerd zijn.

De meeste organisaties die zich hier bewust van zijn willen hun medewerkers dan ook loslaten. Toch is de kans groot dat dit niets oplevert, sterker nog als medewerkers niet weten wat ze moeten doen raken ze gedemotiveerd.

Zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen speelt een belangrijke rol. Mensen met veel zelfvertrouwen zijn zelf gemotiveerd, hebben een hogere zelfwaardering en nemen meer risico’s.

Hebben jouw medewerkers zelfvertrouwen door jou leiderschap, of juist minder zelfvertrouwen door jou leiderschap? Een team die bestaat uit mensen met veel zelfvertrouwen zijn productiever. Hoe bouw je dat vertrouwen van je medewerkers op?

Open communicatie

Het is belangrijk om je teamleden als persoon te zien. Blijf communiceren zowel op professioneel vlak als persoonlijk vlak. Door goed te communiceren weet je wat er speelt bij je medewerkers en zal het makkelijker zijn om ze te vertrouwen.

Vermijd micromanagen

Een micromanager is een manager die uiteindelijk alle besluiten zelf wilt nemen. Een micromanager wil alles weten van zijn of haar werknemers. Een micromanager doet werk waar anderen voor zijn aangenomen. Een medewerker kan zijn of haar werk prima uitvoeren, leer je medewerkers vertrouwen.

Moedig aan

Elkaar aanmoedigen versterkt het vertrouwen. Als werknemer zijnde is het ook fijn om aangemoedigd te worden. Medewerkers hebben een stukje bevestiging nodig en aanmoedigen is daar een mooie manier voor. Laat medewerkers goed zijn in hun sterke kanten.

Vertrouwen of controleren

Medewerkers zijn productiever als ze het vertrouwen van hun directie krijgen. Echter werkt volledig loslaten ook niet. Controleren is niet perse een fout ding, als het maar paart met goede communicatie. En goede communicatie kan erg lastig zijn nu er veel thuis wordt gewerkt.

Contact houden tijdens het thuiswerken

Blijf je medewerkers regelmatig één op één spreken. Vraag of ze hulp nodig hebben en wat ze lastig vinden en probeer ze daarbij te helpen. Deel de successen en leuke momenten, daardoor jou je het groepsgevoel erin. Hou het informele contact levend door bijvoorbeeld een pub quiz te organiseren en zorg dat je medewerkers een goede thuiswerkplek hebben.

Hoe gaat TIJDexperts hier mee om?

Wij bij TIJDexperts leren organisaties en deelnemers beter om te gaan met de TIJD die ze te besteden hebben. Een stukje vertrouwen is daarbij heel belangrijk. Om als team goed je TIJD te besteden is het belangrijk dat iedereen te taken uitvoert die bij hun functie horen. We zien in de praktijk dat als managers hun medewerkers vertrouwen, dat ze als team veel productiever werken.

Lees hier hoe wij organisatie helpen.

Meer blogs? Klik hier.