De leeromgeving

Snelle stappen

SNELLE STAPPEN IN OUTLOOK vanaf 2010

Snelle stappen is een nieuwe functie in Outlook waarmee je meerdere acties tegelijk kunt toepassen op e-mailberichten, zodat je de mail in je inbox snel en eenvoudig kunt verwerken. Als je bijvoorbeeld regelmatig berichten naar een bepaalde map verplaatst, kun je een snelle stap gebruiken om het bericht met één klik te verplaatsen. Als je vaak berichten doorstuurt naar je manager of collega’s, kun je die taak vereenvoudigen door een snelle stap met één klik te maken.

De snelle stappen in Outlook zijn aanpasbaar. Je kunt ook je eigen snelle stappen definiëren door een galerie Snelle stappen te maken met de e-mailacties die je het vaakst uitvoert.

Standaard snelle stappen
Je kunt de standaard snelle stappen aanpassen. Wanneer je sommige snelle stappen voor de eerste keer gebruikt, word je gevraagd deze te configureren. Als je bijvoorbeeld een snelle stap wilt gebruiken om berichten naar een bepaalde map te verplaatsen, moet je die map opgeven voordat je de snelle stap kunt gebruiken.

We hebben de volgende 3 of 4 snelle stappen nodig om alle mail te kunnen verwerken:

• Agenda-item maken • Taak maken • Wachten op

Bij oudere versies van outlook zit geen eigen archief. Je kan dan ook een snelle stap aanmaken voor een archief.

Ga als volgt te werk om bestaande snelle stappen te configureren of te wijzigen:

• Klik in E-mail op het tabblad Start in de groep Snelle stappen op de pijl “Meer” aan de zijkant van het vak Snelle stappen en klik vervolgens op Snelle stappen beheren.
• Klik in het vak Snelle stap op de snelle stap die je wilt wijzigen en klik vervolgens op Wijzigen.
• Voer onder Acties de gewenste wijzigingen door of voeg de acties toe die je door deze snelle stap wilt laten uitvoeren.

• Desgewenst kun je in het vak Sneltoets op de sneltoets klikken die je aan de snelle stap wilt toewijzen.

• Als je het pictogram voor een snelle stap wilt wijzigen, klik je op het pictogram naast het vak Naam en klik je op het gewenste pictogram en vervolgens op OK.

Een snelle stap maken

• Klik op het tabblad Start in de groep Snelle stappen in de galerie Snelle stappen op de snellestap Nieuwe maken.

• Klik op een type actie in de lijst of klik op Aangepast.
• Typ in het vak Naam een naam voor de nieuwe snelle stap.

• Klik op de pictogramknop naast het vak Naam, klik op een pictogram en klik op OK.

• Kies onder Acties een actie die je met de snelle stap wilt laten uitvoeren. Klik op Actie toevoegen voor eventuele aanvullende acties.

• Als je een sneltoets wilt toewijzen, klik je in het vak Sneltoets op de sneltoets die je wilt toewijzen.