Privacy beleid

Door het tonen van dit beleid informeren wij je graag over hoe Invented omgaat met jouw privacy. De volgende punten vatten samen wat dit voor je inhoudt;

 

 • Controle over eigen gegevens

Je hebt het recht om de gegevens die wij van jou hebben in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Ook mag je bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens, of verzoeken dat wij de verwerking ervan beperken. Je kunt ons daarvoor mailen naar info@invented.nl.

 

 • Op de hoogte over wat er met je gegevens gebeurt

We geven duidelijk aan voor welke doeleinden we jouw gegevens gaan gebruiken op moment dat hierom gevraagd wordt.

 

 • Beveiliging & bewaartermijn

Jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

De gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de aangegeven doeleinden (of voor zover dit noodzakelijk is voor naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen).

 

 

Waarvoor gebruikt Invented persoonsgegevens?

Ondanks dat wij minimaal werken met persoonsgegevens, zijn er toch enkele doeleinden

waarvoor gegevens benodigd zijn. Dit zijn de situaties waarvoor het gebruikt wordt;

 

 • Je hebt interesse in Invented

Informatie verstrekken aan geïnteresseerde bezoekers op de website
(wanneer het contactformulier wordt ingevuld met verzoek om meer informatie)

 • Om de aanvrager te voorzien van juiste informatie / te helpen

Welke persoonlijke informatie wordt daarvoor gevraagd:

 • Naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres

 

 • Je bent opdrachtgever c.q. contactpersoon

Het aangaan van een opdracht bij een individu / organisatie

 • Om informatie toe te sturen / te voorzien in antwoorden
 • Ter communicatie voor, tijdens en na de opdracht
 • Ter verzending van de factuur

Welke persoonlijke informatie wordt daarvoor gevraagd:

 • Naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres

 

 

 

 • Je hebt deelgenomen aan een training van Invented
  • Ter opvolging en blijvende ondersteuning, houdt Invented je na de gevolgde training middels de e-learning scherp en bewust van de nieuwe werkwijze.

De e-learning (informatieve mail) omvat handige tips en tricks; reminders om je te blijven helpen. Je kunt je altijd uitschrijven voor het ontvangen van deze e-mails via de uitschrijflink onderaan de betreffende e-mail of door ons te contacten.

Welke persoonlijke informatie wordt daarvoor gevraagd:

 • Naam, e-mailadres

 

 • Je bent deelnemer van een training van Invented
  • Om je voorafgaand aan de training te informeren over de training (datum/tijdstip/bijzonderheden), kan het zijn dat er een informatieve e-mail wordt verstrekt aan de deelnemers.

Welke persoonlijke informatie wordt daarvoor gevraagd:

 • Naam, e-mailadres

 

 

 

Aanpassingen

Dit privacy-beleid kan worden gewijzigd wanneer dit nodig wordt geacht of indien wettelijk vereist. Alle wijzigingen worden direct op onze website geplaatst.

 

 

Vragen?

Neemt gerust contact met ons, we nemen deze altijd serieus.

Informatie

Download onze brochure met daarin de aanpak, resultaten, investering en alle relevante informatie.