De leeromgeving

Opdracht 6: Organiseren van informatie

Pak je minddump erbij en organiseer de eerstvolgende actie in de juiste “bak”