De leeromgeving

Opdracht 5: Specifiek maken activiteiten

Noteer de eerstvolgende specifieke actie in de tweede kolom van je minddump.