De leeromgeving

Opdracht 4: Een helder hoofd

Noteer in de eerste kolom alle onopgeloste zaken waar je nog iets mee moet doen.