De leeromgeving

Opdracht 3: Matrix vertalen naar tijdsbesteding

Vul achter de activiteit van opdracht 1 in de eerste kolom hoe je de activiteit hebt uitgevoerd en in de tweede kolom hoe je het beter zou kunnen doen. Dit geeft inzicht in je eigen gedrag. Voorkom dat je in kwadrant 1 blijft werken men doe dit alleen wanneer zaken écht urgent zijn! Bespreek ook met je collega’s hoe je bijvoorbeeld 1 maal per dag 15 minuten stukken bespreekt. Dit scheelt enorm veel verstoringen op de werkvloer en je neemt op deze manier meer ruimte en tijd om zorgvuldig de punten te bespreken.