De leeromgeving

Opdracht 1: Tijdsbesteding

Je lesmateriaal tref je bovenaan onder het tabblad lesmateriaal. Dit kan je downloaden en afdrukken of gebruik het als voorbeeld en werk het op eigen materiaal uit. 

Voor overzicht hebben we eerst inzicht nodig. Om inzicht te krijgen in je werk vragen we je om tien taken, projecten of eenvoudige activiteiten te benoemen waar je de afgelopen week je tijd aan hebt besteed.  Maak het jezelf niet te moeilijk. Denk aan tien acties die je recent hebt ondernomen.