De leeromgeving

Introductie

Lesmateriaal

Voordat je gaat starten adviseren wij je om het lesmateriaal te downloaden. Je kan dit afdrukken of als voorbeeld gebruiken. Tip: Schrijf tijdens de masterclass zo veel mogelijk op om belangrijke zaken beter te onthouden.