De leeromgeving

Agendabeheer

In je agenda staan alleen je zuiver tijdsgebonden acties. Tijdsgebonden acties kun je verdelen in twee groepen. De eerste groep zijn tijd specifieke acties. Een afspraak die je om 11 uur hebt. De andere groep gaat over dag specifieke zaken. Een verjaardag of een deadline. Met een compleet gevulde agenda heb je geen tijd meer voor je actielijst. Terwijl op je actielijst ook zeer belangrijke zaken staan. Het is dus erg belangrijk om tijd te besteden aan de acties die op je actielijst staan.

Plan dus niet teveel acties in je agenda. Sommige mensen blokken tijd voor hun acties in hun agenda, om te voorkomen dat ze niet toekomen aan de belangrijke acties op de actielijst. Een voorbeeld van een agenda waar alle tijdsgebonden acties in staan, maar die wel ruim biedt voor flexibiliteit vind je op de volgende pagina.

Wat als mijn agenda te vol loopt?
Het kan zijn dat anderen ook toegang hebben tot je agenda en de misvatting maken dat jij tijd hebt terwijl dat tijd is voor je Actielijst. Je agenda wordt volgepland en je hebt geen ruimte voor je Actielijst. Terwijl daar wel heel belangrijke zaken op staan. Een maatregel die je hiertegen kunt nemen is dat je tijd reserveert voor je 
Actielijst. Oefen zelf hoeveel tijd je daarvoor nodig hebt. De meeste mensen vinden het fijn om te werken met 3 dagdelen (een dagdeel is vier uur) per week.