De leeromgeving

Regeert de waan van de dag en heb je geen idee waarom je bepaalde werkzaamheden doet? Wij leggen uit hoe je dit kunt veranderen.

Verleden tijd

Je staat voor een bos en je ziet een paadje voor je. Eenmaal in het bos, splitst het pad zich naar links en naar rechts. Welke kant ga je op? Op basis waarvan maak je dat besluit? Is de keuze makkelijker als je van tevoren weet waar je heen wilt gaan? Het is van belang om terug te gaan naar de verleden tijd.

Als je je doelen wilt bereiken, en als je bewuster wil worden van de tijd die je te besteden hebt moet je terug gaan naar de basis. Waarom doe je de dingen die je doet? Waarom heb je gekozen voor die bepaalde functie? Stel een persoonlijke missie die bij jou past. Waar haal je energie uit en welk probleem wil je oplossen of wie wil je helpen?

Toekomstige tijd

Nu je weet waarom je bent begonnen met je functie en waarom je je werk in eerste instantie bent gaan doen moet je naar te toekomst kijken. Wat wil je bereiken en behalen in de toekomst.

Zonder duidelijke doelen kun je geen prioriteiten stellen. Zorg er dus voor dat je doelen tijdsgebonden en meetbaar zijn.

Een helder doel bestaat uit twee punten:

– Waar wil je naartoe? (wat wil je realiseren)

– Hoe weet je dat je er bent? (meetbaar en tijdsgebonden)

Als je doelstellingen duidelijk en helder zijn geformuleerd moet je nog een keuze maken. Welk doel is het meest belangrijk? Wat draagt het meest bij aan je persoonlijke missie? Vervolgens ga je op basis daarvan een rangorde maken van je doelen.

Bepaal voor elk doel of deze op de eerste, tweede, of derde plaats staat.

Tegenwoordige tijd

Tijdens je werkzaamheden kunnen er verschillende activiteiten op je af komen waar je een keuze uit moet maken. Kies in dat geval altijd voor de activiteiten die bijdragen aan je belangrijkste doel en ga als je daarmee klaar bent verder met de activiteiten die bijdragen aan het tweede doel en daarna de activiteiten die bijdragen aan het derde doel. Door dit consequent te doen, doe je dus alleen de werkzaamheden die ook écht bijdragen aan je doelen.