De leeromgeving

TIJDexpert zelfstandig

We danken je hartelijk voor je interesse en deelname. Veel deelnemers geven aan enkele uitdagingen te herkennen… … de waan van de dag regeert … de mailbox overstroomt … vele onderbrekingen creëren onrust … vaak tijdgebrek en soms stress...