De leeromgeving

De effectiviteitsmatrix helpt je keuzes te maken en prioriteiten te stellen. De effectiviteitsmatrix komt van generaal Eisenhower en deze matrix heeft in het verleden al veel betekent tijdens D-day. Hij legt uit dat urgente zaken zelden belangrijk zijn en dat belangrijke zaken zelden urgent zijn. 

Het is eerst belangrijk om je doelen voor ogen te hebben. Waarom ben je begonnen met werken in deze organisatie? Wat wil de organisatie bereiken en wat wil ik bereiken? Als je dit voor ogen hebt, kun je al je taken en zaken indelen in de Eisenhower matrix.

Het groene kwadrant

Het groene kwadrant is zowel belangrijk als urgent. Dit betekent dat je de taken die zowel belangrijk als urgent zijn, gelijk moet doen. Maar blijf er wel op letten dat er zo min mogelijk taken in dit vak komen te staan. Handelen uit urgentie is zelden goed omdat je dan gaat multitasken en stressen om iets op tijd af te krijgen. Op deze manier ervaar je alleen maar stress.

Het blauwe kwadrant

Het blauwe kwadrant is wel belangrijk maar niet urgent. Dit zijn de activiteiten die we kunnen plannen en organiseren. Over het algemeen zien we dat dit de echt belangrijke zaken zijn die bijdragen aan onze doelstellingen. Het is belangrijk om deze zaken goed in te plannen zodat ze niet urgent worden. In dit vak kun je werken van uit rust waardoor je kwaliteit omhoog gaat. Je haalt de meeste voldoening uit de taken die bij dit vak horen. Om dit goed te doen moet je rekening houden met kwadrant 3 (het oranje kwadrant).

Het oranje kwadrant

Het oranje kwadrant is niet belangrijk maar wel urgent. De zaken die niet belangrijk zijn voor jouw doelstellingen en prioriteiten, moet je niet doen. Ga na of deze zaken überhaupt moeten gebeuren. Als deze zaken moeten gebeuren en het is urgent, maar het deelt niet bij aan jouw doelstellingen moet je het niet doen. Laat iemand anders deze zaken doen, jij moet alleen de zaken doen die aan jouw doelstellingen bijdragen. Sommige mensen vinden het lastig om te delegeren omdat ze het zelf beter of sneller kunnen. Maar het niet delegeren van je taken is hetzelfde als het diskwalificeren van je collega’s of medewerkers. Delegeren kan in het begin wat meer tijd kosten, maar uiteindelijk levert het meer tijd en rust op.

Het rode kwadrant

Het rode kwadrant is niet belangrijk en niet urgent. Niet doen. Als iets niet belangrijk en niet urgent is, moet je het niet doen. Denk hier bij aan het scrollen op social media of het spelen van een spelletje. Het draagt niet bij aan jou doelstellingen dus doe je het niet. Toch is het wel belangrijk om dingen te doen om te ontspannen, door ontspanning krijg je rust. Plan daarom pauzes in en top op tijd.

Als je deze matrix naast je dagelijkse werkzaamheid houdt zul je zien dat je heel veel doet wat niet nodig is. Via deze matrix kun je rust ervaren omdat je alleen nog de zaken doet die belangrijk zijn voor je doelen.

Meer blogs? Klik hier.